En försäkringsrådgivare

Vi är din strategiska partner för rådgivning inom försäkringar.

Enkelt uttryckt fungerar vi som en egen försäkringsavdelning som tar tillvara dina intressen kring de risker som du eller din verksamhet möter varje dag. Vi kan även hjälpa till att utveckla produkter som tillför mervärden för din verksamhet eller till dina medlemmar.

Dina behov är alltid prioriterade som kund hos oss, vare sig det gäller ditt företag, din organisation eller det förbund du representerar. Vi specialiserar oss på rådgivning till företag upp till 3 500 anställda samt gruppföreträdare och medlemsorganisationer där medlemmarna både kan vara privatpersoner och företag.

Våra tjänster erbjuds för rådgivning inom skadeförsäkringar.

Innovation

Vi tycker om att utmana oss själva och våra partners för att lösa era behov, traditionellt eller på nya innovativa sätt. På Atlas använder vi kunskap, inspiration, teknik och våra nätverk för att göra nya vägar möjliga för er.

Kunskap

Vi underbygger våra faktabaserade rekommendationer genom erfarenheter som försäkringsförmedlare och som försäkringstagare i våra koncernbolag. Även vår erfarenhet om försäkringsbolagens och deras återförsäkrares syn på risk bidrar till en bättre lösning för er.

Transparens

Våra medarbetare har så länge vi förmedlat försäkringar alltid varit transparenta om vår ersättning, om hur våra kunders premier är uppbyggda och om hur försäkringsbolagen underbygger sina skadereserver.

Vi på Atlas Försäkringsförmedling ser försäkringsrådgivning som ett hantverk.

Vi på Atlas brinner för försäkringsrådgivning! Ett hantverk som utgår från kundnytta och kundnöjdhet. Vi vill uppnå ett arbetssätt som präglas av nytänkande i kombination med en ingående kunskap om behovet av försäkring samt en öppen och transparent arbetsmodell gentemot er som kund.  

Genom ett internationellt upptagningsområde säkrar vi ett ökat utbud för den inhemska marknaden. Vårt kundlöfte är att presentera den bästa försäkringslösningen för dig som kund oavsett om den kommer från svenska eller internationella försäkringsbolag. Atlas borgar för ett tryggt val och arbetar enbart med kvalitetssäkrade försäkringsbolag. Riskreducerande åtgärdsplaner förankrade hos försäkringsbolagen säkrar såväl ett långsiktigt som framgångsrikt samarbete för alla parter.

Försäkringsrådgivare diskuterar