Riskhantering

Omvärlden förändras runt oss i ett allt högre tempo. Förändringarna skapar nya positiva förutsättningar hur vi bedriver våra verksamheter men skapar även nya risker som vi behöver ha koll på och skydda oss mot.

På Atlas hjälper våra försäkringsförmedlare dig att se över vilket behov just ditt företag har. Det kan gälla vilka försäkringar som är lämpliga för ditt företag men även vilka delar av försäkringarna som behöver anpassas för att ge ditt företag ett relevant skydd till rätt pris.

Försäkringsförmedlare diskuterar risk
Försäkringsförmedlare skakar hand med en kund

Upphandling och placering

I en försäkringsupphandling är det viktigt att poängtera att det är du och din organisation som fattar alla beslut, välgrundade och underbyggda på våra rekommendationer.


Efter genomgång av era behov, bygger vi ett upphandlingsmaterial som vi sedan använder för att få in bästa resultat från försäkringsmarknaden. Efter att ha presenterat upplägget för relevanta försäkringsbolag följer utvärderingar, samtal, möten och slutförhandlingar innan vi rekommenderar er den optimala lösningen

Ibland är det lättare att träffas.
Kontakta oss för att boka ett möte.

Gruppförsäkringar för medlemsorganisationer

I en medlemsorganisation är det viktigt att inte bara behålla nuvarande eller rekrytera nya medlemmar, lika viktigt är det att uppfattas som en proaktiv partner som levererar förmåner av betydelse för medlemmen. 


Gruppförsäkringar är ett av våra specialområden och vi har lång erfarenhet av att skapa produkter och lösningar som bygger långsiktig lojalitet för våra kunder.

Försäkringsförmedlare presenterar en gruppförsäkring
Försäkringsförmedlare visar grafer över intäktsmöjligheter

Alternativa intäktsmöjligheter

Lika intressant som att bygga lojalitetsprogram genom försäkring är det för många kunder viktigt att kunna skapa nya intäkter genom försäkring och samtidigt erbjuda en verklig kundnytta med samma produkter. Vi hjälper er gärna att strukturera ett nytt eller optimera ett befintligt program och säkerställer att ditt företag eller organisation följer de riktlinjer som ställts genom nya lagstiftningar.

Du vet väl om att du även kan anlita oss för
juridiskrådgivning? Vi erbjuder bland annat
rådgivning inom fastighets- och entreprenadjuridik.

Skadeförebyggande

Vikten av att förebygga skador varierar beroende på verksamhet. Vissa företag har ett behov av att säkra sig för storskador eller katastrofskador där sannolikheten att de inträffar inte är så hög. Andra företag kan behöva hjälp att få ner antalet frekventa skador där även antalet incidenter ökar sannolikheten för en större skada på sikt. 


För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som är nuvarande eller blivande kunder hos vårt systerbolag Bredablick Förvaltning, kan vi även erbjuda en webblösning för incident- och skaderapportering i nära samarbete med den tekniska förvaltningen.


Beroende vilket behov ditt företag har så kommer vi att hitta en bra nivå i skadeförebyggande rådgivningen till er.

Vattnet flödar vid vattenskada

Skaderådgivare

Skaderådgivning

Skadestatistiken kan för många företag belasta kommande års försäkringspremier. På Atlas säkerställer vi att ditt försäkringsbolag uppdaterar skadereserverna och har med rätt beräkningar inför årsförnyelse eller upphandling av ditt skydd. På avstämningarna går vi även igenom servicelöftena när det gäller hantering och att skadorna regleras på ett tillfredsställande sätt.


Vi kan även erbjuda tilläggstjänster vid mer komplicerade skador, en hjälp för er att komma i ett bättre förhandlingsläge i förhållande till ert försäkringsbolag.