Så kan fastighetsägare arbeta skadeförebyggqande gällande vattenskador

Som fastighetsägare finns det mycket du kan göra själv för att förebygga skador på din fastighet. På så vis håller du fastigheten i gott skick samtidigt som du långsiktigt kan bidra till att hålla nere din försäkringspremie. Läs våra tips och råd om hur du kan undvika eller minimera skador.

Förebygga vattenskador

De vanligaste försäkringsskadorna i en fastighet orsakas av vatten. De flesta vattenskador beror på bygg- och installationsfel eller sliten utrustning. Det är därför av stor vikt att ha koll på fastighetens underhållsbehov och säkra att renoveringar utförs i enlighet med branschspecifika regler.

Kontrollera ledningssystem

Kontrollera ledningssystem och våtutrymmen i din fastighet. En vattenskada orsakar mycket besvär och kan bli mycket dyrare än vad reparationen av rören skulle ha kostat. Minska risken för vattenskada genom att byta ut gamla ledningssystem.

Installera en vattenfelsbrytare

Genom att installera en vattenfelsbrytare kan du enkelt stänga av vattnet när du lämnar ditt hus. Den skyddar även mot vattenskador som kan uppkomma genom så kallat smygande läckage. Vid läckage så varnar och stänger vattenfelsbrytaren av vattnet automatiskt.

Vattensäkra köket

Ett enkelt och ofta billigt sätt att upptäcka vattenläckage i tid är att placera golvskydd under diskbänksskåp, diskmaskin, tvättmaskin, kyl och frys som leder fram vatten vid eventuellt läckage. Du kan även installera ett läckagelarm som både varnar och stänger av vattentillförseln när läckage uppstår. Det finns även vattenlarm som kan styras från din mobiltelefon. Enklare vattenlarm skickar en varningssignal när läckage uppstår.

Vattensäkra badrummet

Kolla badrummets tätskikt, rör och golvbrunn. Kontrollera löpande otätheter eller sprickor i rörfogar och glöm inte skarvar och hörn mellan vägg och golv samt fästen för blandare i dusch, bad och handfat. Det är också lätt att glömma men det enklaste sättet att förebygga skador i våtrum är att rensa golvbrunnarna regelbundet.

Förebygga vattenskador

De vanligaste försäkringsskadorna i en fastighet orsakas av vatten. De flesta vattenskador beror på bygg- och installationsfel eller sliten utrustning. Det är därför av stor vikt att ha koll på fastighetens underhållsbehov och säkra att renoveringar utförs i enlighet med branschspecifika regler.

Kontrollera ledningssystem

Kontrollera ledningssystem och våtutrymmen i din fastighet. En vattenskada orsakar mycket besvär och kan bli mycket dyrare än vad reparationen av rören skulle ha kostat. Minska risken för vattenskada genom att byta ut gamla ledningssystem.

Installera en vattenfelsbrytare

Genom att installera en vattenfelsbrytare kan du enkelt stänga av vattnet när du lämnar ditt hus. Den skyddar även mot vattenskador som kan uppkomma genom så kallat smygande läckage. Vid läckage så varnar och stänger vattenfelsbrytaren av vattnet automatiskt.

Vattensäkra köket

Ett enkelt och ofta billigt sätt att upptäcka vattenläckage i tid är att placera golvskydd under diskbänksskåp, diskmaskin, tvättmaskin, kyl och frys som leder fram vatten vid eventuellt läckage. Du kan även installera ett läckagelarm som både varnar och stänger av vattentillförseln när läckage uppstår. Det finns även vattenlarm som kan styras från din mobiltelefon. Enklare vattenlarm skickar en varningssignal när läckage uppstår.

Vattensäkra badrummet

Kolla badrummets tätskikt, rör och golvbrunn. Kontrollera löpande otätheter eller sprickor i rörfogar och glöm inte skarvar och hörn mellan vägg och golv samt fästen för blandare i dusch, bad och handfat. Det är också lätt att glömma men det enklaste sättet att förebygga skador i våtrum är att rensa golvbrunnarna regelbundet.

Som fastighetsägare finns det mycket du kan göra själv för att förebygga skador på din fastighet. På så vis håller du fastigheten i gott skick samtidigt som du långsiktigt kan bidra till att hålla nere din försäkringspremie. Läs våra tips och råd om hur du kan undvika eller minimera skador.

Förebygga vattenskador

De vanligaste försäkringsskadorna i en fastighet orsakas av vatten. De flesta vattenskador beror på bygg- och installationsfel eller sliten utrustning. Det är därför av stor vikt att ha koll på fastighetens underhållsbehov och säkra att renoveringar utförs i enlighet med branschspecifika regler.

Kontrollera ledningssystem

Kontrollera ledningssystem och våtutrymmen i din fastighet. En vattenskada orsakar mycket besvär och kan bli mycket dyrare än vad reparationen av rören skulle ha kostat. Minska risken för vattenskada genom att byta ut gamla ledningssystem.

Installera en vattenfelsbrytare

Genom att installera en vattenfelsbrytare kan du enkelt stänga av vattnet när du lämnar ditt hus. Den skyddar även mot vattenskador som kan uppkomma genom så kallat smygande läckage. Vid läckage så varnar och stänger vattenfelsbrytaren av vattnet automatiskt.

Vattensäkra köket

Ett enkelt och ofta billigt sätt att upptäcka vattenläckage i tid är att placera golvskydd under diskbänksskåp, diskmaskin, tvättmaskin, kyl och frys som leder fram vatten vid eventuellt läckage. Du kan även installera ett läckagelarm som både varnar och stänger av vattentillförseln när läckage uppstår. Det finns även vattenlarm som kan styras från din mobiltelefon. Enklare vattenlarm skickar en varningssignal när läckage uppstår.

Vattensäkra badrummet

Kolla badrummets tätskikt, rör och golvbrunn. Kontrollera löpande otätheter eller sprickor i rörfogar och glöm inte skarvar och hörn mellan vägg och golv samt fästen för blandare i dusch, bad och handfat. Det är också lätt att glömma men det enklaste sättet att förebygga skador i våtrum är att rensa golvbrunnarna regelbundet.


Uppdaterad: 13 mars, 2023